Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Základní manuál o diagnostice a léčbě deprese pro praktické lékaře

Přejít na manuál

O projektu

Deprese je onemocnění, které bylo a stále je společností částečně stigmatizováno. V dnešní době dochází celosvětově k endemii depresivních poruch a je potřeba dosáhnout správných diagnostických a terapeutických postupů. Přirozeně těmi, kteří se s duševními poruchami poprvé u svých pacientů setkávají, nejsou psychiatři, ale lékaři jiných odborností, především praktičtí lékaři.

Edukační projekt Rozpoznejte depresi je proto určen hlavně lékařům primární péče. Najdou zde informace o diagnostice a léčbě deprese, které jim mohou sloužit jako manuál v jejich každodenní praxi. Hlavními garanty projektu jsou prof. MUDr. Eva Češková, CSc. a doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Projekt byl představen v hlavním zpravodajství České televize

Přehrát reportáž

Ponořte se do tématu deprese ještě více „do hloubky”

Na projekt Rozpoznejte depresi, na jehož stránkách se nyní nacházíte, navazuje projekt Rozpoznejte depresi do hloubky. Ten je určen praktickým lékařům, kteří by se o dané problematice rádi dozvěděli ještě více. Přístup do něj je možný až po registraci, protože se zde nachází odborný obsah, který není určen laické veřejnosti.